en Internet

O PuntoGal

PuntoGal

PuntoGal é unha iniciativa que pretende conseguir para a lingua e a cultura de Galicia un dominio propio en internet. Este obxectivo, longamente desexado, precisa da suma do maior número posible de vontades nun proceso que será longo e tecnicamente complexo.

Podes axudar á campaña a prol dun dominio en internet para a lingua e cultura galega, colocando algún dos báneres na túa web e recomendando aos teus coñecidos que fagan o mesmo.

TRADUCCIóN:
PuntoGal es una iniciativa que pretende conseguir para la lengua y la cultura de Galicia un dominio propi en internet. Este objetivo, largamente deseado, necesita de la suma del mayor número posible de votantes en un proceso que será largo y técnicamente complejo.

Puedes ayudar a la campaña a favor de un dominio en internet para la lengua y la cultura gallega, colocando alguno de los banners en tu web y recomendando a tus conocidos que hagan lo mismo.